Американска компания претендира за права върху всички облачни услуги

Американска компания претендира за права върху всички облачни услуги
Apple, Amazon и Spotify се оказаха неочаквано събрани на едно място - в съдебната зала. Причината е американската компания Innovative Automation, която твърди, че трите компании нарушават нейни патенти за облачни услуги. Става дума за два патента, които са кръстени по един и същи начин: "Метод и система за доставяне на продукти от предварително записана цифрова информация в отговор на запитване и пренесени през компютърна мрежа". Първият патент е от 2007, а вторият е от 2008.

Innovative Automation е завела делата в Тексас и иска от ответниците обезщетение за нанесени вреди, както и такси за бъдещо използване на патентите. Въпросните патенти описват система за дупликация на информация, която "използва една или повече компютърни мрежи, за да автоматизира процеса от приемането на заявката до доставката до крайния потребител".

За момента няма никакво становище от засегнатите от иска компании, но евентуален успех на Innovative Automation би предизвикал лавина от подобни искове и срещу всички останали компании, които предлагат облачни услуги.

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=%227,174,362%22&OS=%227,174,362%22&RS=%227,174,362%22

http://www.google.com/patents/US7392283

  • дано ги осъдят, току виж им дошъл акъла, че трябва да променят патентната системата поради неадекватността и
    berserk