Американска организация ще лобира в полза на мобилните разплащания

Американска организация ще лобира в полза на мобилните разплащания
За мобилни разплащания се говори отдавна и анализаторите непрекъснато очакват те да придобият широка популярност, но както и сами можете да видите, потребителите и търговците все още не се прегърнали тези технологии за разплащания, дори и в развитите страни на Запад. За да ускорят по някакъв начин развитието на пазара, няколко компании в САЩ са сформирали организация, която ще извършва дейности и ще гради стратегии, с чиято помощ новите технологии ще достигнат по-бързо и лесно до търговците, а оттам и до крайните потребители. Mobile Payments Comiteee включва четири от най-големите мобилни оператора в САЩ, както и Google, Isis, VeriFone и PayPal, но и American Express, Discover, MasterCard и Visa. Организацията ще се занимава и с лобиране пред държавните органи, когато това е необходимо, както и ще има за цел да образова потребителите и търговците за възможностите, които предоставят мобилните разплащания.