Американците изостават в мобилните комуникации

Приблизително 57 процента от американското население ползват мобилни телефони. За сравнение: в Хонконг на всеки 100 жители с падат 105,75 мобилни абонамента, а в Тайван дори повече - 110. Според анализатори на пазара това се дължи най-вече на недостатъчното мрежово покритие на отдалечените и слабо обитавани райони. Като следваща причина може да се посочи начинът, по който се правят абонаментите в Щатите: проверява се кредитният статус на абоната и се предлага поне едногодишен договор.