Apache за S60

От страниците на сайта на Nokia Research Centre вече може да се свалят файловете, необходими за стартиране на web сървъра Apache върху мобилен телефон, базиран на платформата S60 2nd Edition Feature Pack 2 (например Nokia 6630) или S60 2nd Edition FP3. Освен сървърните файлове, на сайта може да се открие и модул, позволяващ интегриране с мобилната версия на Python, така че генерирането на web страници с ползването на скриптовия език става напълно възможно. В пакета са включени и няколко демонстрационни проекта, включващи общ HTTP достъп (поддържане на блог), ползване на телефона като web камера и др.
http://research.nokia.com/research/projects/mobile-web-server/phone-software