Apple увеличава своя дял на пазара за таблети в Китай

Apple увеличава своя дял на пазара за таблети в Китай
По данни на Analysis International през второто тримесечие на годината Apple са продали 2,34 милиона броя таблети в Китай, с което делът на компанията на местния пазар се е увеличил до 72,6%. Увеличението според агенцията е със 7,8% спрямо предишното тримесечие и с 63,4% на годишна база. Освен Apple обаче в Китай се продават и таблетите на Lenovo, които заемат второ място с 8,38% пазарен дял. За сравнение - таблетите на Lenovo почти не са познати на потребителите в Северна Америка и в Европа. На трето място е по-неизвестната марка Eben с 3,63%, а Samsung и Acer са съответно на четвърто и пето място с 3,59% и 3,27%. От останалите марки, познати на западните пазари, Asus са с 1,86% пазарен дял, а Motorola са на 10 място с 0,26% от общите продажби на таблети в Китай.