Автонавигация

Infineon Technologies и Volkswagen разработват съвместно концептуална платформа за автомобилна безжична комуникация и ползването на информационни услуги, които зависят от местоположението на автомобила. Целта е създаването на гъвкава система на цената на сегашните автотелефони, която в допълнение ще дава достъп за различни класове автомобили до разширени информационни услуги, досега запазени за луксозните. Според Volkswagen и Infineon платформата е независима от производителя и стандартизацията й ще доведе до значителни икономии особено при по-големи производства. Засега известна под името Basic Telematics Unit (BTU), системата премахва необходимостта от допълнително включване на даден телефон за ползване в автомобил. Вместо това всички данни от SIM картата му посредством Bluetooth са достъпни и от основния дисплей на BTU, наред със SMS съобщенията и телефонните номера. Впоследствие водачът може да набира номера чрез глас или чрез допълнително дистанционно управление. Потенциални приложения са и автоматичната диагностика на автомобила и изпращането на данни за налични повреди чрез GSM/GPRS към най-близкия сервизен център, както и автоматичното известяване при катастрофа и др. Тестовете на системата започват с автомобили на Volkswagen още от тази есен.