Бъдещето на мобилната реклама

Бъдещето на мобилната реклама
От Informa Telecoms & Media са публикували доклад на тема "Мобилната реклама - печалба чрез спонсорирано съдържание". В публикацията става ясно, че на първо място, през следващата година се очаква сериозно развитие на мобилната реклама, заради все по-широко разпространените мултимедийни телефони, по-високите скорости за пренос на данни и по-ниската цена за трансфер на данните. Разходите за мобилна реклама през 2007 г. се очаква да се увеличат повече от два пъти в сравнение с 2006 г. и да достигнат сумата от 1,5 милиарда щатски долара. До 2011 г. се очаква тази сума да достигне 11,35 милиарда долара, което е почти десет пъти повече от очакваните разходи за следващата година. Проучване, проведено сред потребителите на мобилни телефони показва, че хората приемат мобилната реклама, когато тя носи и някакво безплатно "съдържание" със себе си - мобилни игри, музика или други приложения. Единственият канал, по който потребителите по никакъв начин не са съгласни да получават рекламно съдържание, са SMS съобщенията.