Бъдещето на мобилния WiMAX

Бъдещето на мобилния WiMAX
WiMAX е една от актуалните технологии, получаваща специално медийно внимание тези дни, но според шестото издание на Worldwide Cellular Infrastructure Report мобилната ревизия на стандарта - 802.16e, няма да има особено влияние върху пазара на мобилни услуги. Основната причина за това е, че търговското разпространение на 802.16e вероятно няма да се осъществи по-рано от 2007 година, а това дава голямо предимство на конкурентните 3G технологии. Според доклада към 2010 г. услугите на мобилния WiMAX ще ползват едва 13 милиона души. Въпреки тези песимистични прогнози ние продължаваме да вярваме в жизнеността на WiMAX и ползата от него.