Българските оператори кандидатстват за UMTS

Единствено българските GSM оператори подадоха заявки за участие в тръжните процедури за третото поколение мобилни комуникации - UMTS стандарт. "М-Тел" е подала документи за участие и в двете тръжни процедури - за Клас А и Клас Б. БТК също е заявила участие за лиценз в Клас А и в Клас Б. "ГлоБул" заяви желание да се включи в наддаването само за далекосъобщителната услуга по стандарт UMTS - Клас Б.