Безжичен комуникатор, направен от бамбук

Безжичен комуникатор, направен от бамбук
AimuletLA е аудиокомуникатор, направен от бамбук, който се захранва със светлинна енергия. Създаден е от Information Technology Research Institute - организация под шапката на Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Япония, и работи по доста интересен начин. Звуците се чуват през малка дупка върху обвивката на трансмитера, но само в случай че застанете върху специално място на пода. В него са интегрирани LED източници на светлина, които предават сигнала към няколко сферични слънчеви клетки, наречени Sphelar, вградени в комуникатора. На свой ред те, без да имат нужда от батерии, преобразуват светлината в аудиосигнал. Потенциалната употреба на AimuletLA включва ползване в музеи, ботанически и зоологически градини и др.