Изображения от Windows Mobile 5 SE

Изображения от Windows Mobile 5 SE
Въпреки че все още не е известна достатъчно информация относно следващата версия на Windows Mobile 5, в мрежата се появиха първите екранни изображения от операционната система, която засега е известна под името Crossbow. Прави впечатление, че дизайнът напомня на този на новия Windows Vista и донякъде на Media Center.