Bitween представи първата версия на MobileFAX 1.1 за Symbian OS Series 60

Това е единственото до този момент приложение за тази операционна система, което ви позволява да приемате и изпращате факсове. Има опция за принтиране посредством IrDA или Bluetooth порт на вашия принтер. Основни функции:
• Приемане на факс
• Препращане към друг факс номер
• Създаване и изпращане на факс
• Преглед на получените факсове
• Zoom
• Завъртане на получения факс на 90 или 180 градуса
• Избиране на факс номер от телефонния ви указател или от SIM картата
• Препращане на получения факс посредством Bluetooth към настолен или мобилен компютър или дигитален асистент (PDA)
• Препращане на факс съобщението към e-mail
• Препращане на факс съобщението посредством MMS
• Известяване за получено факс съобщение

Демонстрационна версия можете да изтеглите от http://download.handango.com/shareware/76001/mobile_fax.zip
За повече информация вижте http://www.bitween.com – официалния сайт на Bitween.