Bluetooth дреха

Bluetooth дреха
В Националния университет на Сингапур е създаден T-shirt с добавен Bluetooth чип, който отчита скоростта, с която се движи носещият го, както и ъгълът, който сключва тялото му със Земята (например дали пада). Информацията след това се изпраща към PC или телефон. Технологията би могла да намери приложение при обезопасяване на възрастни хора и алармиране на членовете на техните семейства при евентуални проблеми. Следващият етап от разработката е интегрирането на чипа в тъканта на дрехата.