Bluetooth и GPS с един чип

Bluetooth и GPS с един чип
Британската компания CSR купи NordNav и Cambridge Positioning Systems съответно за 40 милиона долара и за 35 милиона долара. Като използва техния опит, компанията ще работи по нов и амбициозен проект - чип с Bluetooth и GPS. Той ще бъде значително по-чувствителен от днешните GPS решения и дори ще може да работи в помещения. Разбира се, новият чип би трябвало да консумира по-малко енергия и да спести средства на производителите на телефони. От CSR планират да започнат доставките на първите си GSP чипове през първата половина на 2007 г.