Bluetooth LE Audio ще подобри качеството на звука при носимите устройства

Bluetooth LE Audio ще подобри качеството на звука при носимите устройства

С тенденцията за премахването на аудио жака от смартфоните се разширява пазарът на безжични слушалки, като основно се разчита на свързване през Bluetooth. Очакваме сериозно подобрение в това направление с въвеждането на новия аудио стандарт Bluetooth LE Audio. Сега от организацията Bluetooth SIG, която развива безжичната технология дават още подробности за бъдещото решение.

Новият безжичен стандарт ще предложи по-ниска консумация на енергия чрез използването на нов кодек. На фона на това ще бъде въведена поддръжка за Multi-Stream звук и ще се подобри работата със слухови апарати. Протоколът Low Energy, който най-вероятно ви е познат от съкращението BLE, съществува от 2011, но се използва за пасивна връзка със сензори и носими устройства.

LE Audio от своя страна въвежда и предаване на звук, като за целта е използван нов кодек за компресиране на сигнала – Low Complexity Communication Codec (LC3). От него се очаква да достави звук с високо качество с нисък битрейт (побитова скорост), като се подобрява енергийната консумация при устройства като слушалки и умни часовници. Тази технология ще донесе ползи и при слуховите апарати.

От друга страна чрез технологията Multi-Stream се изпраща индивидуален сигнал към отделните слушалки при ползването на напълно безжични модели. Досега в повечето случаи сигналът се приема от едната слушалка и от нея се предава към втората. Това обаче често предизвиква проблеми със свързаността и забавяне на сигнала.

Друга новост, която носи името Broadcast Audio, позволява използването на един аудио сигнал за предаване към голяма група от хора/устройства на дадена локация. Първите продукти с Bluetooth LE Audio се очакват до средата на годината.

Източник: Bluetooth SIG