Bluetooth рекорд - 1 километър

Bluetooth рекорд - 1 километър
Участниците в проекта Wi-Fi Toys осъществиха Bluetooth връзка между мобилен телефон и лаптоп, намиращи се на 1 км разстояние! Използваните в теста устройства са: Sony Ericsson T610, антена 19 dBi, адаптер Linksys USB Class 1, лаптоп Sony със стандартни драйвери Widcomm и инсталиран мобилен протокол за предаване на данни Obex. При огромната дистанция от 1 км между телефона и лаптопа е осъществен трансфер на снимки от GSM към мобилния компютър. Повече подробности http://www.wifi-toys.com/wi-fi.php?a=articles&id=21 .