Бум в мобилните услуги

В новия си доклад Международният телекомуникационен съвет посочва, че потребителите на мобилни телефони в света са се удвоили от 2000 година досега. Освен по-бързото нарастване в сравнение с фиксираните телефонни линии, мобилните услуги вече надрастват и разпространението на Интернет. Голям дял за това имат страни като Китай, Индия и Русия. В средата на 2004 година ползващите мобилни телефони са били около 1,5 милиарда души, което е близо 1/4 от населението в света.