COSMOTE и GLOBUL през третото тримесечие на 2006 г.

COSMOTE и GLOBUL през третото тримесечие на 2006 г.
COSMOTE, които притежават и втория български мобилен оператор GLOBUL, оповестиха данните за състоянието на групата през третото тримесечие на 2006 г. Клиентите на компанията са се увеличили с 26,7% от миналата година досега, като са достигнали почти 10 милиона в края на септември. Става дума за общия брой абонати на групата, която притежава оператори в пет страни от Югоизточна Европа. Приходите на COSMOTE са се увеличили с 18,4% в сравнение с миналата година по това време. Чистата печалба пък се е увеличила с 21% и е достигнала 117 милиона евро. Ръстът се дължи на добро представяне на компаниите на COSMOTE в Гърция и България.
За първите девет месеца на 2006 г. GLOBUL отчита 26% ръст на приходите си до почти 487 милиона лв. Нетната печалба на GLOBUL за третото тримесечие на годината отбелязва известен спад до 22,1 милиона лв., в сравнение с 30,1 милиона лв. за същия период на миналата година, поради по-високите амортизационни отчисления в резултат на инвестициите, направени през последните дванадесет месеца, и по-високaта ефективна данъчна тежест. За деветте месеца от началото на 2006 г. броят на абонатите се е увеличил с общо 487 782 до 2 881 499. За третото тримесечие са привлечени рекордните 193 422 нови клиенти. Около 47% от тях са избрали абонаментните програми на GLOBUL. Нивото на средния приход от един потребител (ARPU) на GLOBUL се e запазило при нива от приблизително 21 лв.