Cosmote с ръст за тримесечието

Гръцкият мобилен оператор Cosmote отчете приходи за четвъртото тримесечие на миналата година в размер от 751.8 милиона евро, което е ръст от 49% спрямо година по-рано. Добрите финансови резултати са вследствие на придобиването на Germanos. Печалбата преди облагане с данъци и такси и амортизационни отчисления е нараснала с 26% до 233 милиона евро. Cosmote е добавил допълнителни 1.251 милиона абоната за тримесечието, от които повече от половин милион в Румъния, с което завършва годината общо с 11.177 милиона клиенти.