"Да изперем телефона си"

Британската компания Eleksen е разработила технология, която позволява изработване и интегриране на сензори от текстил. Това означава, че в скоро време можем да очакваме електрониката да бъде интегрирана в дрехи или меки играчки. Текстилните сензори могат да се мокрят и съответно - да се прострат да съхнат!