Дадоха лицензите за WiMAX

Дадоха лицензите за WiMAX
"Мобилтел", "Неском България", "Транс Телеком " и "Кабелнет" получиха на 6 декември от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) своите лицензи за изграждане на безжични мрежи, ползващи технологията "точка към много точки". "Транс Телеком" и "Кабелнет" получиха лицензите в първия, проведен от КРС, търг. Във втория спечелиха БТК, "Орбител" и "Некском", но точно преди да получават лицензите си, първите две фирми се отказаха. Според тръжните правила единият от освободените лицензи се пада на участника, който се е отказал на по-ниска сума - "Мобилтел", а за другия трябва да се разиграе нов търг. Решението на "Мобилтел" да плати 6,172 млн. лв. за лиценза е продиктувано от това, че БТК все още успешно запазва монопола си при така наречената "последна миля" и няма индикации, че ще предложи конкурентни цени за достъп до инфраструктурата си, казаха от "Мобилтел". Компанията е и в най-изгодното положение от всички спечелили, тъй като вече разполага с разрешение за изграждане на 3G мрежа, а един от потенциално успешните сценарии за развитие на WiMAX е разполагането й като допълваща технология за мобилните мрежи от трето поколение.