Дистанционно управление през Bluetooth

Дистанционно управление през Bluetooth
От Sony Ericsson са готови с нова версия (1.10) на своето приложение за дистанционно управление на персонален компютър Bluetooth Remote Control. В нея е добавена поддръжка на нови модели телефони, като програмата, направила дебюта си с К700, сега работи и с W550, W600, Z520, K750, W800, K600, S700/S710, V800 и Z800. Единственото условие за ползване е компютърът да разполага с Bluetooth поддържащ HID (Human Interface Device) профил.
http://developer.sonyericsson.com/site/global/docstools/misc/p_misc.jsp