Достъп до технологии с I-Център

Вицепремиерът Николай Василев и Ерки Лийканен - еврокомисар по въпросите на информационното общество, обявиха началото на проекта I-Център. Инициативата има за цел да осигури достъп до информационни и комуникационни технологии за българите в слаборазвитите региони и да предостави безплатен достъп до услугите на електронното правителство. В дългосрочен план проектът ще се превърне в портал за регионално развитие и в локален център за преквалификация в областта на информационните технологии. В Музея на съобщенията бяха демонстрирани част от възможностите, като бе осъществена видеоконферентна връзка между първите пет построени центъра - в Аврен, Гоце Делчев, Добрич, Смядово и Лом.
Следващите 70 центъра ще бъдат изградени предимно в райони със слабо развита телекомуникация. До края на 2005 г. броят им ще стигне 300.