Eдинен Java стак?

От Motorola са направили предложение за разработване на единен софтуерен Java Micro Edition (Java ME) стак за преносими устройства. Предложението е било отправено към други производители на преносими устройства. Разработката би опростила значително процесите и би намалила разходите за производството и тестването на приложения за Java ME. Motorola са предложили разработката да бъде с Apache License версия 2.0 - лиценз за софтуер с отворен код, улесняващ съвместната работа на некомерсиални и търговски организации.