Еко рингтонове

Добрите бизнес маниери в Япония изключват шумните рингтонове и поради това в повечето случаи ползването на вибрация преобладава. Това със сигурност не се нрави на множеството японски търговци на мелодии. Dwango е намерила начин да се справи със ситуацията. Компанията предлага такива рингтонове, които са част от околната среда и се сливат с фоновите звуци, без да дразнят. Така телефоните могат да "звънят" например със звук от нечие кашляне.