Еко телефони

Еко телефони
Екип от университета в Бъркли работи по проект, който би трябвало да добави нови, свързани с екологията възможности в мобилните телефони. Става дума за разработката на стандартни сензори за откриване на замърсяване на въздуха и радиация, които лесно ще могат да се интегрират в телефони, снабдени с GPS. Идеята е сензорите да изпращат до централна база данни информация за качеството на въздуха заедно с координатите на мястото, където са направени пробите. Тестовете на прототип, екипиран с детектор за въглероден диоксид, ще започнат през септември, а екипът се надява сензорите да добавят не повече от долар към производствената цена на телефоните.