Екотелефон

Екотелефон
Особено похвални са опитите на Sony Ericsson и NTT DoCoMo да създадат екологичен телефон, като ползват специална пластмаса, създадена от растения. От известната до момента информация става ясно, че като суровина се използват ферментирали нишесте и захари от царевица и картофи. Така съдбата на първия засега модел - SO506iC, е да се превърне във вода и въглероден двуокис в края на експлоатационния му период.