ЕС ще финансира осигуряването на безплатен Wi-Fi достъп за обществени места

ЕС ще финансира осигуряването на безплатен Wi-Fi достъп за обществени места

Основните европейски институции (Европейски парламент, Съвет на ЕС и Европейска комисия) постигнаха политическо споразумение да заделят първоначален бюджет от 120 милиона евро, който ще се използва за финансиране на проекта WiFi4EU за периода 2017 - 2019 г. Инициативата, която беше обявена през есента на миналата година, но всъщност беше предложена преди години от Соломон Паси и Гергана Паси, цели да подпомогне инсталирането на Wi-Fi оборудване в поне 6000 - 8000 общини с идеята да се насърчи безплатният достъп до безжичен интернет за граждани и посетители на обществени места като паркове, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи. ЕС ще осигури средствата за оборудването и инсталирането му, а за общините остават разходите за поддръжка и за интернет абонамент.

Заедно с това местните общности ще бъдат насърчавани да разработват и популяризират свои собствени цифрови услуги в области като електронно управление, здравеопазване и туризъм. Схемата WiFi4EU ще бъде реализирана чрез опростени и небюрократични процедури като онлайн заявления, плащания с ваучери и облекчени изисквания за мониторинг. Предстои определяне на конкретните източници на финансиране, а общините (или групи от общини) ще могат да подадат своите заявления за включване след активиране на системата. Ще бъдат приемани само проекти за осигуряване на безжичен достъп на места, в които няма подобни обществени или частни предложения.

Източник: Европейска комисия