Facebook използва 100% възобновяема енергия

Facebook използва 100% възобновяема енергия

Facebook е постигнала целите си за захранване на всичките си съоръжения изцяло от възобновяема енергия. Следващата стъпка за компанията е до 2030 да постигне нулеви емисии и за свързаните дейности, включително при доставчиците и пътуванията на служителите си.

Компанията си зададе целта за използване само на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) през 2018, като опит да ограничи негативното въздействие върху околната среда. Facebook е инвестирала 8 милиарда долара в проекти за зелена енергия.

Това включва 63 нови централи за вятърна и слънчева енергия. Освен това компанията има договори за над 6 гигавата енергия от ВЕИ. И други големи технологични компании, включително Google, Microsoft, Apple и Amazon са си поставили цели за преминаване към зелена енергия за захранване на дейностите си.

Източник: Facebook