Facebook става член на организацията GNI

Facebook става член на организацията GNI
Facebook се присъедини към организация, която следи за опазване на свободата на изразяване и на човешките права в интернет - Global Network Intitiative (GNI). В GNI участват различни частни, публични, образователни и дори религиозни институции. Facebook се присъединява към тях, но само като наблюдател, което означава, че компанията няма да е задължена да бъде оценявана, както останалите членове на GNI. Yahoo, Google и Microsoft, които също участват в GNI и са трите най-големи компании в организацията, са се съгласили да бъдат подложени на оценяващи процедури. Предположенията са, че Facebook се присъединява към GNI като част от подготовката за пускането на акциите на компанията на борсата.