Финансови резултати от дейността на "Мобилтел" за 2006 г.

От Telekom Austria обявиха финансовите резултати от дейността на "Мобилтел" за 2006 г. Общият брой абонати на първия български мобилен оператор в края на изминалата година е достигнал до 4,267 милиона души. Този брой е с 18,7% по-голям отколкото година по-рано. Оперативната печалба на "Мобилтел" за 2006 г. (преди данъци и амортизационни отчисления) е 81,3 милиона евро - увеличение с 9,6%. 12% увеличение на приходите, което е отчела компанията през последното тримесечие на изминалата година, се дължи на нарасналия трафик заради Vodafone Live! и нарасналите продажби на предплатени карти.