Финансовите показатели на Telenor България се подобряват и през третото тримесечие

Финансовите показатели на Telenor България се подобряват и през третото тримесечие

Telenor България обяви финансовите си резултати за третото тримесечие, които показват запазване на тенденцията за ръст на приходите и печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA), която се наблюдаваше и през първата половина на годината.

Общите приходи за тримесечието за 193 милиона лева, което е ръст от 1.6% на годишна база. Компанията отдава това на по-високия среден приход от потребител (ARPU). През периода този показател се е повишил с 8% до 15.90 лв.

Ръстът в общите приходи, в комбинация с фокуса на компанията върху подобряване на ефективността, са довели и до по-висока EBITDA. Тя възлиза на 93 милиона лева, което е с 1.8% повече спрямо третото тримесечие на 2018. Заради продължаващата тенденция за консолидация на SIM картите броят на клиентите отбелязва лек спад до 3.08 милиона, а от тях 21% са потребители на предплатени услуги.

Оферти на деня