Flash Lite 2 и S60

Flash Lite 2 и S60
Обновеният сайт на платформата S60, освен че вече е доста по-подреден и дава по-лесен достъп до различна полезна информация, разкрива и някои интересни детайли за бъдещите издания на S60. Според наскоро публикуван в сайта документ Flash Lite 2 ще получи широко разпространение в устройствата, базирани на новата S60 3rd Edition Feature Pack 1. Интересно е, че такива телефони все още не са обявени. Поддръжка за технологията ще бъде добавена и в платформата Series 40.
http://www.s60.com/pics/pdf/S60_Flash_Lite_May.pdf (pdf)