Gartner: Продажбите на смартфони през 2016 г. ще се увеличат с едва 7%

Според прогнози на Gartner, 2016 г. ще е първата, през която годишното увеличение в продажбите на смартфони няма да е двуцифрено. Анализаторите смятат, че общите продажби на умни телефони за годината ще нараснат със 7% – до около 1,5 милиарда броя. Причините за този нисък ръст ще са влошените икономически условия, които се отразяват на бюджетите на потребителите, а очакванията са на големи пазари като Северна Америка и Китай да бъде отчетен минимален ръст – съответно 0,7% и 0,4%.

На развити пазари като САЩ, Западна Европа, Япония и части от Азия Gartner прогнозира удължаване на живота на телефоните. Потребителите ще са по-малко склонни да ги сменят с нови, като причините за това отчасти са по-сложните операторски сделки, а от друга са малките промени в технологично отношение между моделите. В развиващите се пазари от Азиатско-тихоокеанския район се очаква 150 милиона потребители да забавят прехода от телефони с разширени възможности към смартфони, докато комбинацията от цена и функционалност стане по-привлекателна. За сравнение, през миналата година продажбите на смартфони са се увеличили с 14,4%.

Източник: Gartner