"Глобул" достига 1.5 млн. абоната

Според изнесени от компанията данни, "Глобул" отчита 79% ръст на абонатите за деветте месеца на 2004 г., което се равнява на 1 442 236 абоната, или 35% пазарен дял. Приходите на "Глобул" за деветте месеца на 2004 г. са се увеличили с 88% до 243.9 млн. лв. в сравнение със същия период на миналата година, а за последното тримесечие те достигат 99.8 млн. лв. Най-голям дял за повишението им имат постъпленията от абонаментни такси, SMS и роуминг услуги. Печалбата на "Глобул" преди данъчните облагания и разходите за лихви и амортизации за деветмесечието е 28.4 млн. лв. Инвестициите в подобряване качеството на мрежата от началото на годината са 124 милиона лева.