GloBul иска за лиценз за фиксирани телефони

GloBul също подаде в Комисията за регулиране на съобщенията искане за издаване на индивидуален лиценз за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга за срок от 20 години. Ако GloBul получи лиценз да изгражда мрежа за стационарни телефони, частните телекоми ще станат вече 16 и се очаква силна конкуренция на този пазар, която не изключва и конфликтни ситуации между операторите.