Очила детектори

Американските патентни служби одобриха патент на Nokia, заявен още през 2001 година. Патентът е за обикновени очила, с които благодарение на добавен радиочестотен детектор и LED индикатор може да се открива излъчването на мобилни телефони. Особено полезно е за получаване на визуална индикация, ако някой ви търси, а звукът на телефона ви е изключен. Доколко това е функционално, преценете сами. Ние смятаме, че околните телефони също биха активирали устройството.