GloBul обнови лаборатория в ТУ

В присъствието на изпълнителния директор на GloBul Николаос Цолас и ректора на Техническия университет проф. Камен Веселинов официално беше открита обновената от компанията лаборатория "Сигнали и системи" към Факултета по комуникационна техника и технологии (ФКТТ) на ТУ. Реконструкцията е на стойност над 70 000 лева, като сега лабораторията разполага с 16 оборудвани работни места, както и с техниката, необходима за заниманията на студентите от специалностите "Компютри", "Комуникационна техника и технологии" и "Електроника". През 2005 г. GloBul ще предостави и 10 целогодишни стипендии на отличили се студенти от ФКТТ на ТУ.