"ГлоБул" отчита ръст в печалбата за тримесечието

"ГлоБул" обяви че за тримесечието има 145 милиона лева приходи, като те са с 37% повече в сравнение със същия период на миналата година. Компанията регистрира нетна печалба в размер на 14.5 млн. лв. в сравнение с 4.3 млн. лв. за първото тримесечие на 2005 г. (ръст от 237.8%). През 2005 г. абонатите на мобилния оператор са се увеличили със 167 493 души и достигат 2 561 210, или с 44.3% повече от същия период на миналата година.