"ГлоБул" с 57% ръст

Според информация от "ГлоБул" за третото тримесечие на тази година компанията е отчела печалба от 32 млн. лева, докато за същия период на миналата година загубите са били 120 млн. лв. Оперативните приходи на фирмата за периода юли - септември са 157 млн. лв., което е с 57% повече спрямо същия период на миналата година, като ръстът се дължи на увеличението на приходите от месечни такси, разговори, кратки съобщения и трансфер на данни. Клиентите на компанията са нараснали с 49,5% спрямо същия период на 2004 г. и в момента наброяват 2 156 262. От тях потребителите на предплатени услуги са 1 441 720, а тези с месечен договор - 714 542 (съотношение 67% към 33%).