"ГлоБул" с нови фамилни тарифи

"ГлоБул" предлага на абонатите си нови фамилни абонаментни програми с включени минути за разговор и до 500 безплатни минути за разговори в групата. При закупуване на максимум четири SIM карти клиентът може да избере подходяща за неговото семейство абонаментна програма, като включените минути за разговори с всички национални мрежи се използват общо от всички в групата. След изчерпването на включените минути участниците в групата разговарят с други абонати на GloBul и фиксираните мрежи на нови, много по-ниски и преференциални цени. Членовете на групата получават и общо до 500 безплатни минути за разговори помежду си на месец, а след тяхното изчерпване разговарят само срещу 0.09 лв. на минута без ДДС. Неизразходваните минути за месеца, включително и безплатните минути за разговори в групата, се прехвърлят за следващия месец.
http://globul.bg/bg/news.html?id=2081