"ГлоБул" с печалба за второ поредно тримесечие

Печалбата преди данъчно облагане и преоценка на активите на GSM оператора "Глобул" се e увеличила с 18 млн. лв. до 34 млн. лв., показват финансовите резултати на компанията. Повишението се дължи на нарастване на приходите от абонаментни такси (включително времето за разговори от пакетите минути) със 71% в сравнение с миналата година. С 55 на сто нарастват приходите от трафик, със 127% от SMS съобщения и 115% от роуминг. GSM операторът има 1.7 млн. абонати, като от тях над 1.1 млн. са с предплатени карти, а останалите с договори.