Готова е първата бета на Open webOS

Готова е първата бета на Open webOS
Екипът, който работи по Open webOS, вече е готов с първата бета на Open webOS 1.0, съвсем според първоначалните планове, които HP обяви в началото на годината. Макар и за момента да няма списък с устройства, с които Open webOS 1.0 е съвместима, идеята по всяка вероятност е ядрото на платформата да може да замени това на Android, за да се възползват авторите от съществуващия вече на пазара хардуер. В момента webOS има 54 компонента с отворен код, които представляват около 450 000 реда код.
http://blog.openwebosproject.org/post/30593510898/open-webos-august-edition