Greenpeace харесва Nokia

От Грийнпийс публикуваха глобална класация на фирмите - производители на електроника, подредена според грижите им за околната среда: политика за елиминиране на вредните вещества в производството и ангажираност за изкупуване и преработване на излезлите от употреба, произведени от тях продукти. Класацията е направена само на базата напублично достъпната информация за дейността на производителите. Докладът ще бъде обновяван на всеки 3 месеца, а настоящото издание е публично достъпно от 25 август. Критериите, използвани в оценяването на фирмите, са базирани на кампанията срещу токсичните технологии, чиито две основни изисквания са: 1. фирмите да почистват продуктите си, за да предотвратяват изтичането на опасни вещества, и 2. да приемат обратно и да рециклират произведените от тях продукти, след като са излезли от употреба. С еднакъв брой точки са Dell и Nokia, които имат какво още да подобряват в политиката си за опазване на околната среда. От Dell трябва да обърнат сериозно внимание на продуктите, в чието производство все още използват някои от най-опасните химикали. На трето, четвърто и пето място са Hewlett Packard, Sony Ericsson и Samsung. След тях са Sony, LGE, Panasonic и Toshiba и Fujitsu-Siemens. С изключение на Hewlett Packard, всички от последните споменати производители нямат добре разработена политика за обратно изкупуване и рециклиране на остарели модели и продукти. На последните места са Apple, Acer, Motorola и Lenovo, които се представят зле по всички критерии. Повече информация за доклада, използваните критерии и препоръките към всяка една компания може да прочетете на английски http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up .