Губим повече телефони в таксита

Губим повече телефони в таксита
Приблизително 11 300 лаптопа, 31 400 PDA и 200 000 мобилни телефона са били забравени за последните 6 месеца в таксита в целия свят. Анкетата, проведена сред 1000 таксиметрови шофьори от 9 големи града, показва, че пътниците са загубили за втората половина на 2004 г. три пъти повече PDA в сравнение с 2001, когато е проведено първото проучване от този тип. Повечето от предметите са били върнати на собствениците си - около 4 от 5 телефона, и 19 от 20 компютъра са "намерили" пътя обратно. Получените числа са били екстраполирани така, че да обхванат реалния брой таксита във всеки от разгледаните градове.