HP закрива 850 работни места в Германия

HP закрива 850 работни места в Германия
Като част от продължаващия план за преструктуриране HP затваря едно от основните си поделения в Германия - това в Рюселсхайм. В резултат на това компанията ще закрие там 850 работни места, а други 250 ще могат да бъдат прехвърлени към клиенти и партньори на HP. От HP уточняват, че закриването на подразделението няма да засегне останалите големи звена на компанията в Германия. Като част от глобалния план за преструктуриране от компанията ще бъдат съкратени общо 29 000 души вместо първоначално очакваните 27 000, или около 8% от глобалната й работна ръка.