Huawei ще събира такси за 5G патентите си от производителите на телефони

Huawei ще събира такси за 5G патентите си от производителите на телефони

Huawei обяви намеренията си да монетизира по-агресивно потрфолиото си от патенти. Компанията ще таксува производителите на смартфони с 2.50 долара на устройство за комплекта си от 5G патенти.

Това е по-малко от таксите, които налагат конкурентите ѝ като Nokia и Ericsson. По изчисления на Huawei по този начин компанията ще генерира до 1.3 милиарда долара допълнителен приход от 2019 до края на 2021.

Според CNBC около 18.3% от 5G патентите на Huawei попадат в категорията Standard Essential Patent. Това са технологии от критична важност за безжичните мрежови стандарти. В повечето случаи е невъзможно производството на смартфони без да използват тези патенти.

Huawei има най-много от свързаните с 5G мрежовите технологии патенти от стандартния пакет. Досега компанията до голяма степен се въздържаше от възможността за издаване на лицензи и преследване на конкуренти, но това се променя с въвеждането на американските санкции.

Източник: Huawei