Идентификация със SIM карта

Идентификация със SIM карта
Персоналната идентификация скоро ще може да се извършва чрез мобилен телефон, ако инициативата на няколко шведски мобилни оператора се окаже успешна. Става дума за създаването на единен стандарт за електронна идентификация (e-ID), при който телефони ще се ползват за защитени електронни транзакции и за оторизация при различни услуги. Технологията е свързана с асоциирането на издаден e-ID с дадена SIM карта и съответен потребител. Първите тестове в Швеция са предвидени за втората половина на 2005.