ISO стандарт за ultra-wideband технологията

От Международната организация за стандартизация (ISO) дадоха статуса на стандарт на технологията ultra-wideband (UWB), което се смята за бърз безжичен наследник на USB и Bluetooth. ISO/IEC 26907 използва вече одобрения MAC (medium access control) и PHY (physical layer), определени от групата Wimedia и одобрени от стандартизиращия орган ECMA. От своя страна пък Европейската комисия е одобрила UWB технологията за използване с европейските честоти, като страните от Европейския съюз имат 6 месеца за внасяне на необходимите поправки в законодателствата си, за да направят възможно използването й на териториите си. Въпреки че UWB е наследник на Bluetooth, няма да видим технологията в телефоните по-рано от 2008 година.