Какво е NFC и за какво служи?

Какво е NFC и за какво служи?

NFC е съкращение от Near Field Communication и представлява набор от комуникационни протоколи, които позволяват безжичното предаване на данни между устройства на близки разстояния. Максималната дистанция, на която функционира технологията, е 4 сантиметра. Възможна е двупосочна комуникация за приемане и изпращане на данни.

За разлика от Bluetooth тук се разчита на процес на електромагнитна индукция, а това означава, че не е нужен източник на енергия и NFC чиповете могат да бъдат вграждани дори в стикери. Чрез индукцията те получават захранване от активното устройство и могат да съдържат конкретна информация, която се предава към телефона, таблета или носимия ви продукт.

Няколко са основните направления, за които се използва технологията, а най-популярното от тях е за безконтактни плащания. Освен това чрез NFC е възможно лесно и бързо сдвояване на съвместими устройства, включително слушалки, говорители и др. За последващата комуникация между сдвоените устройства в повечето случаи се разчита на Bluetooth.

Източник: NFC Forum